O nas

Witamy na stronie internetowej firmy INNECO SP. Z O.O., dzięki której możemy szczegółowo przedstawić Państwu naszą ofertę. Mają Państwo możliwość zapoznania się z aktualnymi stanami prac oraz informacjami związanymi z bieżącą działalnością firmy. Naszym zadaniem jest zarówno praca nad projektami o dużym znaczeniu, które tworzymy z sercem i rozmysłem, jak również odwaga do wprowadzania innowacji i równouprawnione współdziałanie naszych wysoce wykwalifikowanych współpracowników, aktywnych partnerów oraz zaangażowanych usługodawców.

Partnerzy w Energetyce Odnawialnej 

InnEco jest firmą specjalizująca się w zaspokajaniu potrzeb na energię cieplną i elektryczną, opartą o odnawialne źródła energii (instalacje wiatrowe i panele fotowoltaiczne, a także rozwiązania integrujące te dwa systemy) dla domków jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, obiektów publicznych i biznesowych, z podłączeniem do sieci przesyłowych oraz jako jednostki niezależne.

InnEco na bazie własnych prac laboratoryjnych i wieloletniego testowania, wypracowało własne rozwiązania w zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych, w oparciu o polskie technologie oraz polskich dostawców podzespołów, co gwarantuje dużą trwałość oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Szczególna pasją zespołów specjalistów i współpracujących ekspertów, jest realizacja inwestycji w systemie off-grid (bez podłączania do sieci energetycznych) i maksymalne uniezależnianie swoich klientów od konieczności poboru energii elektrycznej z sieci, oraz bez produkcji energii cieplnej ze spalania węgla, gazu czy biomasy.

Nasze systemy mogą być instalowane w domkach jednorodzinnych, obiektach wielorodzinnych i blokach mieszkaniowych, obiektach samorządów gmin i miast oraz podległych im jednostek, halach produkcyjnych i obiektach biurowych będących w gestii biznesu, a także obiektach administracji publicznej oraz jednostek naukowych i badawczych.

INNECO działa jako start-up prowadzący badania przemysłowe i rozwojowe w zakresie biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Głównymi kierunkami działalności badawczej i produkcyjnej InnEco Sp. z o.o. są:

ENERGETYKA ODNAWIALNA

  • Innowacyjne technologie w energetyce wiatrowej
  • Fotowoltaika
  • Magazynowanie energii
  • Ciągłość dostaw z OZE
  • Optymalizacja parametrów (napięcie, natężenie i częstotliwość) dla OZE
  • Energia odnawialna w systemie off-grid

OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SYSTEMÓW OGRZEWANIA OBIEKTÓW

  • Innowacyjne systemy grzewcze
  • Dobór systemów grzewczych do poszczególnych obiektów
  • Dobór i optymalizacja źródeł energii na potrzeby ogrzewania obiektów
  • Badania nad łączeniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii i ich zastosowań do ogrzewania obiektów
  • Badania nad nośnikami energii cieplnej dla różnych systemów grzwczych
  • Energetyczne wykorzystanie biomasy i molekuł otrzymanych w wyniku biorafinacji