O nas

Ogłoszenie sprzedaży spółki InnEco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, Dąbrowa, 27-225 Pawłów

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert zakupu udziałów wraz firmą działającej pod nazwą InnEco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, Dąbrowa, 27-225 Pawłów, KRS: 0000388356, NIP: 9591931797, REGON: 260481943.

Oferty prosimy składać do 27 grudnia 2023 roku do godziny 16:00 na adres e-mail: s.gralec@eprd.pl. W ofercie należy wskazać cenę zakupu całej firmy oraz zobowiązać się do wypełnienia wszystkich zobowiązań, które ciążą na InnEco Sp. z o.o. (w tym m.in. utrzymanie trwałości projektu) i dokonać całej transakcji w terminie do 29 grudnia 2023 roku.

Poniżej podstawowe informacje o Spółce.

InnEco Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, Dąbrowa, 27-225 Pawłów, jedynym udziałowcem InnEco Sp. z o.o. jest EPRD Sp. z o.o.. Kapitał zakładowy: 960 000,00 zł.

Spółka InnEco została powołana aktem notarialnym z dnia 05.04.2011 r., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach w dniu 24.06.2011 r.

Zgodnie z umową Spółki i wpisem do rejestru sądowego przedmiotem przeważającej działalności spółki jest obecnie konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz działalność badawczo-rozwojowa w zakresie biogospodarki oraz energii odnawialnej.

Głównymi kierunkami działalności badawczej i produkcyjnej InnEco Sp. z o.o. są: biogospodarka i gospodarka obiegu zamkniętego (kaskadowa ekstrakcja biomasy, procesy fizyczne i mechaniczne ekstrakcji biomasy świeżej, chemiczna ekstrakcja biomasy, biorafinacja molekuł z biomasy świeżej i suchej, rozwój rozwiązań technicznych i technologicznych związanych z biorafinacją biomasy, gospodarcze wykorzystanie biomasy i molekuł wyekstrahowanych z biomasy, edukacja i doradztwo związane z biorafinacją biomasy), energetyka odnawialna (innowacyjne technologie w energetyce wiatrowej, fotowoltaika, magazynowanie energii, ciągłość dostaw z OZE, optymalizacja parametrów (napięcie, natężenie i częstotliwość) dla OZE, energia odnawialna w systemie off-grid), optymalizacja energetyczna systemów ogrzewania obiektów (innowacyjne systemy grzewcze, dobór systemów grzewczych do poszczególnych obiektów, dobór i optymalizacja źródeł energii na potrzeby ogrzewania obiektów, badania nad łączeniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii i ich zastosowań do ogrzewania obiektów, badania nad nośnikami energii cieplnej dla różnych systemów grzewczych, energetyczne wykorzystanie biomasy i molekuł otrzymanych w wyniku biorafinacji).

Obecnie InnEco Sp. z o.o. prowadzi działalność operacyjną w niewielkim zakresie, zaś jej funkcjonowanie finansowane jest z pożyczek uzyskanych w latach poprzednich.

W załączeniu przedstawiamy dokumenty finansowe.

Sprawozdanie finansowe na 30.06.2023.pdf

Informacja dodatkowa 06 2023 Inneco.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.pdf

 

Zapraszamy do składania ofert.

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: s.gralec@eprd.pl

 

 


 

 

 

Witamy na stronie internetowej firmy INNECO SP. Z O.O., dzięki której możemy szczegółowo przedstawić Państwu naszą ofertę. Mają Państwo możliwość zapoznania się z aktualnymi stanami prac oraz informacjami związanymi z bieżącą działalnością firmy. Naszym zadaniem jest zarówno praca nad projektami o dużym znaczeniu, które tworzymy z sercem i rozmysłem, jak również odwaga do wprowadzania innowacji i równouprawnione współdziałanie naszych wysoce wykwalifikowanych współpracowników, aktywnych partnerów oraz zaangażowanych usługodawców.

INNECO działa jako start-up prowadzący badania przemysłowe i rozwojowe w zakresie biogospodarki, gospodarki obiegu zamkniętego, odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Głównymi kierunkami działalności badawczej i produkcyjnej InnEco Sp. z o.o. są:

BIOGOSPODARKA i GOSPODARKA OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

  • Kaskadowa ekstrakcja biomasy
  • Procesy fizyczne i mechaniczne ekstrakcji biomasy świeżej
  • Chemiczna ekstrakcja biomasy
  • Biorafinacja molekuł z biomasy świeżej i suchej
  • Rozwój rozwiązań technicznych i technologicznych związanych z biorafinacją biomasy
  • Gospodarcze wykorzystanie biomasy i molekuł wyekstrahowanych z biomasy
  • Edukacja i doradztwo związane z biorafinacją biomasy

ENERGETYKA ODNAWIALNA

  • Innowacyjne technologie w energetyce wiatrowej
  • Fotowoltaika
  • Magazynowanie energii
  • Ciągłość dostaw z OZE
  • Optymalizacja parametrów (napięcie, natężenie i częstotliwość) dla OZE
  • Energia odnawialna w systemie off-grid

OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA SYSTEMÓW OGRZEWANIA OBIEKTÓW

  • Innowacyjne systemy grzewcze
  • Dobór systemów grzewczych do poszczególnych obiektów
  • Dobór i optymalizacja źródeł energii na potrzeby ogrzewania obiektów
  • Badania nad łączeniem konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii i ich zastosowań do ogrzewania obiektów
  • Badania nad nośnikami energii cieplnej dla różnych systemów grzwczych
  • Energetyczne wykorzystanie biomasy i molekuł otrzymanych w wyniku biorafinacji