Energetyka Odnawialna

Partnerzy w Energetyce Odnawialnej

InnEco jest firmą specjalizująca się w zaspokajaniu potrzeb na energię cieplną i elektryczną, opartą o odnawialne źródła energii (instalacje wiatrowe i panele fotowoltaiczne, a także rozwiązania integrujące te dwa systemy) dla domków jednorodzinnych, bloków mieszkalnych, obiektów publicznych i biznesowych, z podłączeniem do sieci przesyłowych oraz jako jednostki niezależne.

InnEco na bazie własnych prac laboratoryjnych i wieloletniego testowania, wypracowało własne rozwiązania w zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych, w oparciu o polskie technologie oraz polskich dostawców podzespołów, co gwarantuje dużą trwałość oraz pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Szczególna pasją zespołów specjalistów i współpracujących ekspertów, jest realizacja inwestycji w systemie off-grid (bez podłączania do sieci energetycznych) i maksymalne uniezależnianie swoich klientów od konieczności poboru energii elektrycznej z sieci, oraz bez produkcji energii cieplnej ze spalania węgla, gazu czy biomasy.

Nasze systemy mogą być instalowane w domkach jednorodzinnych, obiektach wielorodzinnych i blokach mieszkaniowych, obiektach samorządów gmin i miast oraz podległych im jednostek, halach produkcyjnych i obiektach biurowych będących w gestii biznesu, a także obiektach administracji publicznej oraz jednostek naukowych i badawczych.

Zapraszamy do sprawdzenia naszych kart katalogowych turbin wiatrowych.