Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Inneco Sp. z o.o. w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych według załączonego poniżej wzoru formularza ofertowego.

Prosimy o przesyłanie formularzy ofertowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2022r. drogą elektroniczną na adres: inneco@inneco.biz lub w formie papierowej (osobiście / kurierem) na adres siedziby Zamawiającego.

Załączniki:

Formularz ofertowy_INNECO Sp. z o.o
Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do składania ofert

Inneco Sp. z o.o. w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych według załączonego poniżej wzoru formularza ofertowego.

Prosimy o przesyłanie formularzy ofertowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2022r. drogą elektroniczną na adres: inneco@inneco.biz lub w formie papierowej (osobiście / kurierem) na adres siedziby Zamawiającego.

Formularz ofertowy_INNECO Sp. z o.o.docx

Zapytanie_ofertowe.pdf

Witamy na stronie INNECO

Mamy nadzieję, że odświeżona szata graficzna zapewni wszystkim zainteresowanym łatwieszy dostęp do informacji na temat naszej działalności oraz prostszą drogę kontaktu z naszą firmą. Zapraszamy do kontaktu.