Zaproszenie do składania ofert

Inneco Sp. z o.o. w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji — rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert cenowych według załączonego poniżej wzoru formularza ofertowego.

Prosimy o przesyłanie formularzy ofertowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2022r. drogą elektroniczną na adres: inneco@inneco.biz lub w formie papierowej (osobiście / kurierem) na adres siedziby Zamawiającego.

Formularz ofertowy_INNECO Sp. z o.o.docx

Zapytanie_ofertowe.pdf