Ochrona danych klienci

Klauzula Informacyjna
dla klientów Inneco Sp. z o. o.

zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Inneco Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 1, Dąbrowa 27-225 Pawłów, adres e-mail: iod@inneco.biz.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów Inneco Sp. z o. o. (na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f RODO), czyli w celu:
  • realizacji procesów handlowych;
  • realizacji produktów i usług, przygotowania ofert;
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą;
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną;
  • w celu obsługi gwarancyjnej;
  • odpowiedzi na zadane pytania;
  • obsługi księgowej i kadrowej, usług wsparcia IT;
  • w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami;
  • w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych.
 3. Inneco na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, będzie przetwarzało Państwa dane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. monitoring wizyjny).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę Inneco Sp. z o.o.
 5. Pani/Pana dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy współpracujące pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy powierzenia danych między Inneco Sp. z o.o., a podmiotem trzecim – np. usługi księgowe i IT.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania usługi,
  a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony – do 10 lat w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia – o ile nie koliduje to z innymi przepisami – lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
  i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (przed 25 maja 2018 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 10. Inneco zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.   W stosunku do plików komputerowych Inneco stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.